Реални новини в реално време!

Кметовете на населени места от община Свищов с достъп до ЕИС „Единство2“ при упражняване на нотариалните си функции

03.10.2017 20:32

Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се предостави на органите на местната администрация, при упражняване на нотариални функции, в предвидените от закона случаи, право на ограничен достъп за въвеждане в Единната информационна система „Единство 2“ на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от Наредба 32.Нотариалната камара ще разчита изключително на органите на месната власт, процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно, за да може информационната система да разполага с актуална и коректна информация.

Достъпът до системата ще се осъществява от кметовете на населените места, посредством потребителско име и парола, които са им предоставени индивидуално. Решението за пускането на модул „Кметове“ към ЕИС „Единство 2“ е с цел възпиране на имотните измами и е акт с огромно обществено значение, осигуряващо сигурност и спокойствие на гражданите. 

Реклама
Последвайте ни