Реални новини в реално време!

Работна среща на Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на четири общини се проведе в Свищов

10.10.2017 09:05

На 5, 6 и 7 октомври в община Свищов се проведе обмяна на опит и добри практики между специалистите работещи в различните институции, участващи в съставите на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на общините Добрич, Асеновград, Велинград и Свищов. Кметът на община Свищов Генчо Генчев, който е и председател на комисията, приветства присъстващите и пожела ползотворна работа в превенцията на деца в риск от извършване на престъпления. От домакините в Зала 1 на общината присъстваха гл. инспектор Момчил Златев - началник на РУП - Свищов, инспектор Лора Георгиева - ИДПС-РУП - Свищов, Ренета Чобанова - началник отдел "Закрила на детето" към ДСП - Свищов, Ася Михайлова -директор ЦОП, Цветелина Димитрова - юрист на местната комисия, Вера Блажева – секретар на местната комисия, Надежда Бандова - общественик. Обсъдени бяха проблемите свързани с детското правосъдие, измененията касаещи законодателството на детската престъпност, превенцията по различните направления – агресия, толерантност, трафик на хора, наркотици, интернет опасности и др. В края на работната среща, представителите на всички институции в МКБППМН от участващите общини изведоха като общ приоритеттолерантността и спокойствието на нашите деца. 

Реклама
Последвайте ни