Реални новини в реално време!

65,5% от населението в областта използва интернет всеки ден

18.12.2017 12:53

Резултатите от проведеното през 2017 г.  изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.4%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 9.5 процентни пункта повече спрямо предходната година.

Това увеличение нарежда област Велико Търново на 12-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2016 г. областта е била на 21-во място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България, 33.6% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През 2017 г. повече от половината - 65.5% от населението на възраст 16 - 74 навършени години в област Велико Търново използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

По този показател област Велико Търново се нарежда на 6-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата в областта, като на база предходната година се отбелязва ръст от 8.3 проценти пункта.

Жените в област Велико Търново са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 66 и 64.9%.

Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование.

Докато 85.9% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 47.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През 2017 г. 22.6% от лицата в област Велико Търново са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление, като спрямо предходната година относителният им дял се увеличава с 6.8 процентни пункта.

Източник: "Дарик" 

Реклама
Последвайте ни