Реални новини в реално време!

С анонимна жалба искаха оставката на Генчев. ОИК, обаче я отхвърли.

10.02.2018 17:53

С анонимна жалба до Общинската избирателна комисия /ОИК/ искат оставката на кмета на Свищов Генчо Генчев, съобщава "Янтра ДНЕС". Уведомлението е изпратено от Мария Георгиева Атанасова от дунавския град, в което се посочва, че възложените от Общинския съвет правомощия на кмета да представлява общинската болница след оставката на управителя д-р Венцислав Михов са нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Това означава, че стационарът като търговско дружество по смисъла на Търговския закон Генчев няма право да го представлява до края на мандата си. Това нарушение попада в хипотезата за предсрочно прекратяване на управлението на кмета. Жалбоподателката дори призовава ОИК в тридневен срок от получаване на уведомлението да обяви самото прекратяване на правомощията на кмета на Свищов. Към жалбата са приложени предложението на Генчев до Общинския съвет да представлява болницата и докладът от постоянната комисия с предложение за решение това да стане факт на сесията на 25 януари 2018 г.
От направената проверка на ОИК става ясно, че посоченият адрес на Атанасова е неточен, а и такова лице не живее в Свищов. Освен това приложените към уведомлението документи от Общинския съвет са фотокопия, без от тях да става ясно дали предложенията са приети и ако това е така, какво е точно съдържанието им. Въпреки това ОИК е изискала верен препис на документацията от сесията по оспорвания казус. Освен това са представени и други решения от последвалата извънредна сесия на 31 януари, когато става ясно какъв е регламентът на новия конкурс за избор на управител. А също и това, че след като д-р Михов е освободен на 26 януари, още същия ден той е назначен за управител за още три месеца до провеждането на обявения вече конкурс. Това е и едно от решенията на ОбС кметът Генчев като представляващ болницата да сключи договор с лекар или икономист, който да управлява медицинското дружество. И то е изпълнено.
Предвид на това, на заседанието си на 5 февруари 2018 г. Общинската избирателна комисия отхвърля като неоснователни твърденията в жалбата на въпросната Атанасова, че съществува хипотеза да бъдат прекратени предсрочно правомощията на Генчо Генчев. Според членове от комисията, няма нарушения на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и Генчев не си е превишил правомощията.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административния съд във Велико Търново.

Реклама
Последвайте ни