Реални новини в реално време!

Свищовска община участва в Комисията за изработване на областна здравна карта

06.03.2018 13:32


На второ заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново, председателствана от областния управител проф. д-р Любомира Попова провело се на 01.03.2018 г. беше приет Проект на Областната здравна карта. Представител на община Свищов в комисията беше заместник-кметът г-жа Анелия Димитрова.

Представеният на заседанието на комисията Анализ на здравно-демографската характеристика на областта показва,че по данни на НСИ за 2016 г. най-висока  раждаемост в областта е отчетена в община Свищов- 10,4 ‰.

Становището на нашата община изискваше при отчитане на териториалните, здравните, социално-икономическите, демографските и други специфични характеристики на отделните общини в състава на областта да се формира балансирана политика по отношение на здравеопазването и недопускането на акумулиране и концентриране на ресурси в определена посока предвид осигуряването на равни възможности за получаване на навременна здравна грижа.

Община Свищов успешно защити своите позиции относно запазване на броя на леглата по видове медицинска дейност и нива на компетентност в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“,въпреки  тяхната ниска използваемост- най-ниска в цялата област.

Също така Комисията прие да се запази броя на  леглата за физикална и рехабилитационна медицина в областта,въпреки по-малкия изчислен брой съгласно утвърдената методика, което касае Специализираната болница за рехабилитация в с. Овча могила.

Община Свищов счита,че с одобряването на Проекта на областната здравна карта се удовлетворяват потребностите на населението от нашата община от болнична, извънболнична, дентална и спешна медицинска помощ.

Проекта на областната здравна карта е изпратен за одобрение от Министерството на здравеопазването.Реклама
Последвайте ни