Реални новини в реално време!

Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов

04.04.2018 17:00

В Гербовата зала на община Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г.

​На пресконференцията присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, заместник-кметовете на община Свищов Анелия Димитрова и Пламен Петков, кметове на кметства, директорите на учебните заведения, изпълнителите на СМР по проекта г-н  Джамбазов и г-н Лулчев. 

​Обща стойност на проекта: 2 421 240,23 лв.Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 % в това число:  2 058 054,20 лв. от Европейския фонд за регионално  развитие (85% от бюджета на проекта);      363 186,03 лв. от Националния бюджет (15% от бюджета на проекта).

​С изпълнението на проекта се постигна:

​•Осигуряване на модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност в три от сградите от образователната инфраструктура на територията на община Свищов - ДГ „Радост” в гр. Свищов, ДГ „Васил Левски” в град Свищов и сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила, община Свищов.

​•Подмяна на отоплителните системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Свищов и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила, община Свищов с екологосъобразна такава, с което се постигна намаляване на вредните емисии и се подпомогна опазването на околната среда.

​•По-комфортна обстановка за възпитаниците на учебните заведени, подобрена работна среда за учителите и персонала.

​•Модернизиране на облика на емблематични за Община Свищов сгради, което е инвестиция в устойчивото развитие на общината.

​•Проектът пряко допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образование, осигурявайки сигурна, съвременна и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.

​Разходи за строително-монтажни работи, обзавеждане и оборудване:

​Разходите за СМР, обзавеждане и кухненско оборудване на обектите, в обхвата на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, финансиран по ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-С01/ 21.11.2016 г., са:

​ДГ „Радост” в гр. Свищов – 1 174 320 лв. за СМР и 125 860 лв. за обзавеждане и кухненско оборудване;

​ДГ „Васил Левски” в гр. Свищов - 370 598 лв. за СМР и 36 642 лв. за обзавеждане и кухненско оборудване;

Реклама
Последвайте ни