Реални новини в реално време!

Община Свищов ще вземе участие в десетата юбилейна Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

08.11.2018 10:16

От 7 до 9 ноември в к.к Боровец повече от 250 участници – кметове, общински съветници, заместник-кметове и експерти ще дискутират по темите за управлението и изпълнението на общинските проекти подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Като кмет на една от водещите общини в реализирането на публичната си програма и изпълнение на дейностите по проектите от ОП „Региони в растеж 2014-20202“, и като представител на Националното сдружение на общините в Комитета за наблюдение на програмата за сътрудничество с Румъния, Генчо Генчев бе поканен да ръководи първия пленарен панел на тридневния форум.Кметът на Свищов изрази удоволствието си да модерира откриващата сесия и приветства с „Добре дошли” всичкигости, и добри партньори от дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерския съвет, както и представителите от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони от Министерството на земеделието, храните и горите.

Той подчерта, че днешната пленарна сесия е посветена на бъдещето, на следващия програмен период 2021-2027 година, но се надява, че в рамките на тридневния форум ще бъдат обсъдени много от откритите въпроси по всяка от оперативните програми.

Реклама
Последвайте ни