Реални новини в реално време!

Нови възможности за заетост на млади икономисти в Община Свищов

09.07.2019 15:26

Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ – гр. Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. В поредица от материали ще представим всяка една от програмите с нейните специфики и ангажираните лица.

Своята професионална реализация започнаха петима млади икономисти в община Свищов на 10.06.2019 г.,благодарение на реализирания проект  „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от Община Свищов. Младежите, които са на възраст до 29 години, регистрирани са в Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Свищов и притежават висше икономическо образование,са назначени на работа в различните административни звена на общината за срок от 6 месеца. Анелия Върбанова, Валентина Александрова, Мариел Младенов, Мирена Ранкова и Теодора Воденичарова, започнаха работа съответно в дирекция „Социални дейности“, отдел „Образование“, отдел „Местни данъци и такси“, дирекция „Общинска собственост“ и дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“.

В рамките на този период, те ще придобият конкретен практически опит в съответствие с теоретичната им подготовка през годините на тяхното обучение. За младите хора това е предизвикателство и изключителна възможност да се запознаят с работата в общинската администрация и едновременно с това да работят в услуга на гражданите на община Свищов. Младите специалисти бяха запознати с основните специфики на работата от наставник, който ще отговаря и следи за тяхното професионално развитие по време на изпълнение на програмата.

С желание и нагласа за по-нататъшното им развитие, още през първите седмици след началото на програмата,младежите споделиха, че на този етап не са се сблъсквали с големи и непреодолими трудности и че работата е изключително интересна и динамична, като също така им помага да подобрят своите компетенции и им дава един различен поглед върху местната власт. Всеки един от отделите, в които са назначени се характеризира със своите специфични особености на работа и младите икономисти са благодарни на специалистите от съответните звена, които им помагат по-бързо да навлязат в работния процес и да се справят по-лесно съсзадълженията си на работното място.

Община Свищов продължава да подава ръка насвоите младежи, които искат да започнат своето кариерно развитие на територията ѝ, да придобият и натрупат професионален опит чрез работа отговаряща на тяхното образование, както и да получат нови знания, умения и компетенции, като в същото време им предоставя един нов старт за бъдещата им реализация.

Реклама
Последвайте ни