Професионална държавнатърговска гимназия “Димитър Хадживасилев” е първото професионално училище вБългария. Неговата история започва десет години преди дарителския жест наПатронa му.В края на 19-ти век Свищов е утвърден търговски град, благодарение на...

Виж повече