Реални новини в реално време!

Свищов


08.10.2017

Свищов събра любителите на стари градски песни

Свищов събра любителите на стари градски песни, за да вземат участие във Националния фестивал, носещ името на един от най-изявените бъллгарски певци на стари градски песни Георги Бейков.

05.10.2017

Улица "Неофит Рилски"в Свищов се възроди за нов живот

Като част от поименния списък с улици, на които им предстоят належащи ремонти, улица "Неофит Рилски"в Свищов бе изцяло ремонтирана и ѝ бе положен нов асфалт. Улицата, която от 27 години не беше поддържана и се беше превърнала в минно поле, се възрод

05.10.2017

Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов

Административния договор №BG05M2OP001-3.001-0055, който беше подписан от Генчо Генчев-кмет на Община Свищов и министъра на образованието и науката през м.Август 2016 г., с период на изпълнение 14 месеца, приключи на 2 октомври 2017г. Общата стойност

04.10.2017

Генчев посети Кълъраш, Румъния по повод реализирането на мащабен инфраструктурен проект за 8 млн. евро

Като част от работата по съвместен проект по програмата за трансгранично сътрудничество и израз на устойчивост в българо-румънските взаимоотношения, в началото на тази седмица кмета на община Свищов Генчо Генчев направи визита на кмета на Кълъраш Дан

03.10.2017

Кметовете на населени места от община Свищов с достъп до ЕИС „Единство2“ при упражняване на нотариалните си функции

Нотариалната камара счита, че пускането на модул „Кметове“ към ЕИС „Единство 2“, с цел възпиране на имотните измами, е акт с огромно обществено значение

Реклама
Последвайте ни